Joomla Gratis Templates by Best Web Host
  • NASZ ABSOLWENT JEST KOMPETENTNY, PROFESJONALNY I POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY!
  • NASZA PROFESJONALNA KADRA PEDAGOGICZNA KSZTAŁCI W NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODACH NA RYNKU PRACY
  • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: TECHNIK HOTELARSTWA, KELNER, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH; ZSZ-KUCHARZ
  • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: TECHNIK HOTELARSTWA, KELNER, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH; ZSZ-KUCHARZ
  • WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI FACHOWCAMI
  • NASZ ABSOLWENT JEST KOMPETENTNY, PROFESJONALNY I POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY!

Witamy

 
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku to szkoła publiczna, posiadająca ponad sześćdziesięciopięcioletnią tradycję. Do naszej szkoły uczęszcza ponad 850 uczniów kształcących się w 33 oddziałach. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy:
 

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK KELNER

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ


Nasz absolwent jest kompetentny, profesjonalny

 i poszukiwany na rynku pracy!


 Nasze atuty:

- Rekomendacja Stowarzyszenia Kucharzy Polskich
  oraz Pomorskiej Akademii Kulinarnej

- Tytuł "Bezpieczna Szkoła"
- Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów"
- 11 Pomorskich Certyfikatów Jakości
- praktyki w kraju i zagranicą:
   Hiszpania, Francja
- 12 specjalistycznych pracowni
- stała współpraca z Instytutem Poula Bocuse
możliwość ukończenia dodatkowych kursów branżowych:
   carvingu, baristów, barmanów
- multimedialna czytelnia i biblioteka
- jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Gdańsku

Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła jest placówką, która zapewnia młodzieży dostęp do nauki z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także wspiera rozwój uczniów utalentowanych. W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele naszej szkoły tworzą przyjazną atmosferę pracy z młodzieżą, dzięki czemu nasi uczniowie mają wiele osiągnięć w różnych dziedzinach zarówno w kraju jak i za granicą, więcej...

    


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku otrzymał Tytuł "BEZPIECZNEJ SZKOŁY" oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły nadane przez Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń" - edycja 2013 oraz "Bezpieczna Szkoła - Demokratyczny Kraj" - edycja 2014.