• ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ 70-LECIA - 22.09.2017
 • GIMNAZJJALISTO! ZAPRASZAMY DO ZSGH GDAŃSK
 • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: TECHNIK HOTELARSTWA, KELNER, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH; ZSZ-KUCHARZ
 • ORGANIZUJEMY OGÓLNOPOLSKIE i WOJEWÓDZKIE KONKURSY KULINARNE
 • NASZA PROFESJONALNA KADRA KSZTAŁCI W NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODACH NA RYNKU PRACY
 • JESTEŚMY NAJBARDZIEJ AKTYWNĄ SZKOŁĄ NA POLU WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
 • WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI FACHOWCAMI
 • NASZ ABSOLWENT JEST KOMPETENTNY, PROFESJONALNY I POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY!
 • ZSGH GDAŃSK - SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Witamy

 

 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku to szkoła publiczna, posiadająca siedemdziesięcioletnią tradycję. Do naszej szkoły uczęszcza ponad 800 uczniów kształcących się w 33 oddziałach. Kształcimy w najbardziej poszukiwanych zawodach na rynku pracy:
 

TECHNIK HOTELARSTWA

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK KELNER

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA KUCHARZ

 Nasze atuty:
 • Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM NR 3 W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-HOTELARSKICH w Gdańsku jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2017"

 

 

 

Ranking wojewódzki: miejsce 9 

Ranking ogólnopolski: miejsce 123 

   

 

 • Rekomendacja Stowarzyszenia Kucharzy Polskich oraz Pomorskiej Akademii Kulinarnej

 • Klasa w zawodzie technik hotelarstwa objęta patronatem Grupy Dobry Hotel

 • Największa aktywność na polu współpracy zagranicznej w ramach programu ERASMUS+ i wcześniejszych w latach 2007-2015

 • Tytuł "Bezpieczna Szkoła", "Szkoła Wolna od Dopalaczy", "Szkoła Dobrego Wychowania"

 • Najbardziej aktywne Szkolne Koło Wolontariatu, uhonorowane Statuetką "Bursztynowe Dźwigi"

 • Tytuł "Szkoła zawodowa najwyższej jakości" w zakresie "Dobrej Praktyki" dla projektów "Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej" oraz "Praca metodą projektu - realizowanie projektów eTwinning"

 • Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów"

 • 11 Pomorskich Certyfikatów Jakości

 • praktyki w kraju i zagranicą:  Hiszpania, Francja

 • 12 specjalistycznych pracowni

 • stała współpraca z Instytutem Poula Bocuse

 • możliwość ukończenia dodatkowych kursów branżowych: carwingu, baristów, barmanów

 • multimedialna czytelnia i biblioteka

 • jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE w Gdańsku

 

           


Tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów" nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nasza szkoła jest placówką, która zapewnia młodzieży dostęp do nauki z zakresu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także wspiera rozwój uczniów utalentowanych. W trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych nauczyciele naszej szkoły tworzą przyjazną atmosferę pracy z młodzieżą, dzięki czemu nasi uczniowie mają wiele osiągnięć w różnych dziedzinach zarówno w kraju jak i za granicą, więcej...

    


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku otrzymał Tytuł "BEZPIECZNEJ SZKOŁY" oraz członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpiecznej Szkoły nadane przez Komitet Honorowy oraz Jury Ogólnopolskiego Konkursu "Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń" - edycja 2013 oraz "Bezpieczna Szkoła - Demokratyczny Kraj" - edycja 2014. 

 

 SERWIS INTERNETOWY GDAŃSKA