• ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ 70-LECIA - 22.09.2017
  • GIMNAZJJALISTO! ZAPRASZAMY DO ZSGH GDAŃSK
  • KSZTAŁCIMY W ZAWODACH: TECHNIK HOTELARSTWA, KELNER, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH; ZSZ-KUCHARZ
  • ORGANIZUJEMY OGÓLNOPOLSKIE i WOJEWÓDZKIE KONKURSY KULINARNE
  • NASZA PROFESJONALNA KADRA KSZTAŁCI W NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODACH NA RYNKU PRACY
  • JESTEŚMY NAJBARDZIEJ AKTYWNĄ SZKOŁĄ NA POLU WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
  • WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI FACHOWCAMI
  • NASZ ABSOLWENT JEST KOMPETENTNY, PROFESJONALNY I POSZUKIWANY NA RYNKU PRACY!
  • ZSGH GDAŃSK - SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Projekt "Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej" wyróżniony przez Agencję Narodową FRSE

Projekt "Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej" został wyróżniony przez Agencję Narodową FRSE, jako projekt dobrych praktyk. Projekt realizowany był w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie. Uczestnikami projektu było 18 uczniów II i III klasy Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku, o specjalności technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, którzy wyjechali na dwumiesięczne praktyki do Francji.